image banner
Lào Cai 22° - 25°
Tờ trình số 229/TTr-SGTVTXD ngày 01/8/2023 của sở GTVT - XD V/v đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy nước Ngòi Đường, thành phố Lào Cai- Đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy nước Ngòi Đường, thành phố Lào Cai
Tải về