image banner
Lào Cai 26° - 27°
Tờ trình số 333/TTr-SGTVTXD ngày 04/8/2023 của sở GTVT - XD V/v chấm dứt hợp đồng gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án: San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Sơn Mãn, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai
Tải về