image banner
Lào Cai 28° - 31°
Công bố thông tin Dự án Nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp tại khu dự phòng Tây Bắc, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai - Tòa Nhà B
Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai công bố thông tin Dự án Nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp tại khu dự phòng Tây Bắc, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai - Tòa Nhà B
Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai nhận được văn bản số 07/2024/CV/BVB-MIDIVI ngày 18/01/2024 của Liên danh Công ty Cổ phần BVB và Công ty Cổ phần bất động sản Minh Điền Vital về việc công bố công khai thông tin Tòa B thuộc dự án Nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp tại Khu dự phòng Tây Bắc, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Căn cứ điểm a, khoản 1 Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai công bố thông tin như sau:

1. Tên dự án nhà ở xã hội: Dự án Nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp tại khu dự phòng Tây Bắc, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Tên công trình: Tòa B.

2. Chủ đầu tư: Liên danh Công ty Cổ phần BVB và Công ty Cổ phần bất động sản Minh Điền Vital.

3. Địa điểm xây dựng dự án: Phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

4. Địa chỉ liên lạc, địa chỉ nộp đơn đăng ký: 

- Văn phòng bán hàng dự án Nhà ở xã hội tại Tầng 1 Khách sạn BB Hotel, số 08, phố Cầu Mây, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

- Số điện thoại: 0946.332.933

5. Tiến độ thực hiện dự án nhà ở xã hội: 

Dự kiến hoàn thành Tòa B: Quý IV năm 2024.

6. Quy mô nhà ở xã hội:

Tòa B tại ô đất OCC2 (chung cư nhà ở xã hội):

- Diện tích đất: 3.865 m­­­­2;

- Diện tích xây dựng khoảng 1.335,7 m­­­­2;

- Tổng diện tích sàn xây dựng (không bao gồm hầm) khoảng 15.657 m­­­­2;

- Loại, cấp công trình, số tầng: Công trình dân dụng; cấp II; 13 tầng nổi + 01 tầng hầm.

7. Số lượng căn hộ, diện tích căn hộ:

- Tòa B có tổng số 182 căn hộ.

- Các căn hộ có diện tích từ 45,2m2 đến 74,3m2.

8. Giá bán, giá cho thuê, thuê mua:

- Giá bán, giá cho thuê, thuê mua của từng căn hộ là giá được Sở Xây dựng tổ chức thẩm định theo quy định tại Điều 21a Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ (được bổ sung bởi Khoản 15 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ).

- Thông báo thẩm định giá bán, giá cho thuê, thuê mua của Sở Xây dựng làm căn cứ để Chủ đầu tư ký hợp đồng mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội với khách hàng.

9. Thời gian bắt đầu và kết thúc nhận đơn đăng ký:

- Thời gian bắt đầu nhận đơn đăng ký: Từ ngày Sở Xây dựng đăng tải thông tin dự án trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

- Thời gian kết thúc nhận đơn đăng ký: Đến khi tiêu thụ hết sản phẩm nhà ở xã hội.

10. Đối tượng đăng ký và Hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội:

Đối tượng đăng ký và thành phần hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

- Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

- Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

- Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

11. Trách nhiệm của Liên danh Công ty Cổ phần BVB và Công ty Cổ phần bất động sản Minh Điền Vital:

Thực hiện đăng tải ít nhất 01 lần tại báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương và công bố tại Sàn giao dịch bất động sản của chủ đầu tư (nếu có) để người dân biết, đăng ký và thực hiện việc theo dõi, giám sát đảm bảo theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP; chịu trách nhiệm về các số liệu cung cấp tại Văn bản số 07/2024/CV/BVB-MIDIVI ngày 18/01/2024.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan phản ảnh về Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn, giải quyết.