image banner
Lào Cai 26° - 27°
Quyết định số 87/QĐ-SXD ngày 25/01/2024 của Sở Xây dựng ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2024 của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai

Quyếtđịnh 87/QĐ-SXD Tải về

 

Phụ lục Tải về