image banner
Lào Cai 28° - 29°
Quyết định số 570/QĐ-SGTVTXD ngày 22/11/2023 của sở Giao thông vận tải - Xây dựng Phê duyệt cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chocác cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Đợt 08/2023)

Quyếtđịnh 570 - Tải về

 

Phụ lục - Tải về