image banner
Lào Cai 22° - 25°
Thông báo về Chi phí sát hạch cấp CCNH HĐXD theo Quyết định số 1191/QĐ-BXD ngày 28/11/2023 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định về chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

    Ngày 28/11/2023 Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1191/QĐ-BXD Về chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

    Theo đó tại khoản 1 Điều 3 quy định: Mức thu chi phí sát hạch được tính theo bài thi sát hạch của cá nhân và được xác định như sau: 350.000đ/bài thi.

    Thời gian thực hiện từ ngày 28/11/2023 và thay thế Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

      Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm: Quyết định số 1191/QĐ-BXD ngày 28/11/2023 của Bộ Xây dựng

Tải về