image banner
Lào Cai 22° - 24°
Thông báo số 208/TB-VPUBND ngày 27/7/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC tỉnh tại Hội nghị công tác cải cách hành chính; triển khai các giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh Lào Cai năm 2023
Tải về