image banner
Lào Cai 22° - 25°
Công văn số 160/CB-SGTVTXD ngày 9/6/2023 Công bố giá VLXD tháng 5/2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Ngày 9/6/2023 Sở Giao thông vận tải-Xây dựng đã ban hành văn bản số 160/CB-SGTVTXD về công bố giá VLXD tháng 5/2023
xem file đính kèm:Tải về