image banner
Lào Cai 28° - 31°
Công văn số 192/CB-SGTVTXD ngày 7/7/2023 Công bố giá VLXD tháng 6/2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Ngày 7/7/2023 Sở Giao thông vận tải-Xây dựng đã ban hành văn bản số  192/CB-SGTVTXD Công bố giá VLXD tháng 6/2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Xem file đính kèm: Tải về