image banner
Lào Cai 22° - 24°
Công văn số 2680/SGTVTXD-QLGT ngày 02/8/2023 của Sở GTVT - XD V/v Xử lý phi phạm quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại Km41+300/QL.279 thuộc địa phận xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai
Tải về