image banner
Lào Cai 26° - 29°
Văn bản số 161/SXD-VP ngày 19/01/2024 của Sở Xây dựng về việc báo cáo kết quả thực hiện việc bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật
Tải về