image banner
Lào Cai 26° - 28°
Hội thảo, trao đổi về công tác quản lý Quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai
     Chiều ngày 06/10/2023, tại thành phố Lào Cai, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tổ chức Hội thảo trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan về tăng cường công tác quản lý Quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai

       Chiều ngày 06/10/2023, tại thành phố Lào Cai, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tổ chức Hội thảo trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan về tăng cường công tác quản lý Quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai

       Hội thảo được thực hiện dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thế Tài - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; đồng chí Vũ Anh Tú - Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc - Bộ Xây dựng.

anh tin bai

Đại biểu dự Hội thảo

       Tham dự hội thảo có các đại biểu đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai; Viện Kiến trúc Quy hoạch xây dựng tỉnh Lào Cai; Trung tâm tư vấn giám sát và Quản lý dự án tỉnh Lào Cai; các đơn vị tư vấn lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn; cán bộ chuyên môn làm công tác quy hoạch, phát triển đô thị của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng.

        Hội thảo đã trao đổi, thảo luận nội dung tổ chức triển khai một số văn bản về quy hoạch, phát triển đô thị như: Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng;….

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thế Tài - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng phát biểu khai mạc Hội thảo

       Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã trao đổi, nêu ra những vướng mắc, khó khăn trong công tác quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị như: Việc chưa đồng nhất trong các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất; Việc tổ chức lập quy hoạch đô thị mới trong khi Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia chưa được ban hành; Việc tổ chức lập quy hoạch các khu, cụm công nghiệp để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp, tuy nhiên lại chưa xác định được cụ thể nhà máy sản xuất công nghiệp sẽ được đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp này; Việc điều chỉnh quy hoạch nông thôn; Việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng đối với các dự án có diện tích nhỏ;…

anh tin bai

Đồng chí Vũ Anh Tú - Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc trao đổi tại Hội thảo

       Sau thời gian trao đổi, thảo luận, ngoài các nội dung thống nhất triển khai thực hiện, các nội dung vẫn còn khó khăn, vướng mắc, chưa thống nhất cách thức triển khai thực hiện sẽ được Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tổng hợp, tiếp tục báo cáo Bộ Xây dựng, các cơ quan trung ương xem xét, giải quyết hướng dẫn.

VP Sở GTVT-XD