image banner
Lào Cai 26° - 27°
Thông báo thí điểm thực hiện thủ tục hành chính không tiếp nhận hồ sơ giấy
Căn cứ Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai thông báo: Kể từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai thí điểm thực hiện 02 thủ tục hành chính không tiếp nhận hồ sơ giấy, chỉ tiếp nhận qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến vận tải đường bộ của Bộ Giao thông vận tải.

THÔNG BÁO

Về việc thí điểm thực hiện thủ tục hành chính không tiếp nhận hồ sơ giấy

 

Căn cứ Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai thông báo:

Kể từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai thí điểm thực hiện 02 thủ tục hành chính không tiếp nhận hồ sơ giấy, chỉ tiếp nhận qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến vận tải đường bộ của Bộ Giao thông vận tải, cụ thể như sau:

1. Tên thủ tục hành chính thực hiện thí điểm

a) Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

b) Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải).

2. Về hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính

a) Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô:

- Thành phần hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải được quy định tại Điều 18 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

b) Hồ sơ cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải:

- Thành phần hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu được quy định tại khoản 4 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

(có phụ lục chi tiết về thành phần hồ sơ kèm theo)

3. Quy trình thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp truy cập qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến vận tải đường bộ của Bộ Giao thông vận tải để thực hiện 02 thủ tục hành chính tại địa chỉ:

https://qlvt.mt.gov.vn

- Đăng ký tài khoản: sử dụng chính xác địa chỉ thư điện tử để đăng ký và làm tài khoản đăng nhập, nhận thông báo từ hệ thống dịch vụ công gửi về.

- Về sử dụng dịch vụ công trực tuyến thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng điện thoại thông minh có kết nối mạng internet, quét mã QrCode sau để xem hướng dẫn chi tiết:

anh tin bai

QrCode hướng dẫn dịch vụ công 

(hoặc sử dụng đường link sau: https://docs.google.com/document/d/1h1ACs2M-sHgqp0FF_gpmPPAAzu8YYdEc_OZUHcg0KAY/edit#heading=h.gjdgxs)

Trong quá trình sử dụng, nếu có thắc mắc cần giải đáp, đề nghị cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp liên hệ qua số điện thoại: 02143.820.728 (trong giờ hành) hoặc email: phongqlvt-sgtvt@laocai.gov.vn để được hỗ trợ.

Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai trân trọng thông báo./.

Nội dung chi tiết Thông báo xem tại đây: Tải về

 

Phụ lục Thành phần hồ sơ thực hiện TTHC: Tải về