image banner
Lào Cai 26° - 28°
Mời tham gia tư vấn thẩm định giá máy chủ và máy in giấy phép lái xe
Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai có nhu cầu thẩm định giá trị của máy chủ hệ thống quản lý giấy phép lái xe và máy in giấy phép lái xe bằng vật liệu PET (bao gồm máy in và bộ phận ép màng bảo vệ) để phục vụ công tác tổ chức đấu thầu mua sắm hàng hóa
Tải về