image banner
Lào Cai 26° - 28°
Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của UBND tỉnh Lào Cai Về việc thay đổi thông tin, cấp mã định danh điện tử cấp 2 cho Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng
Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của UBND tỉnh Lào Cai Về việc thay đổi thông tin, cấp mã định danh điện tử cấp 2 cho Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng
Tải về