image banner
Lào Cai 26° - 27°
Quyết định số 177/QĐ-SGTVTXD ngày 24/4/2023 của Sở GTVTXD Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắt trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Xây dựng; kỷ niệm 78 năm ngày thành lập ngành Giao thông vận tải và 05 năm ngày thành lập Sở Giao thông vận tải -Xây dựng Lào Cai
Tải về