image banner
Lào Cai 28° - 31°
Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 của UBND tỉnh Lào Cai Về việc phê duyệt 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực vật liệu xây dựng, nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải –Xây dựng tỉnh Lào Cai
Tải về