image banner
Lào Cai 22° - 25°
Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 của UBND tỉnh Lào Cai công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính được bổ sung trong lĩnh vật liệu xây dựng, nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai
Tải về