image banner
Lào Cai 26° - 27°
Công văn số 2385/BXD-PTĐT ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng vv trả lời kiến nghị của cử tri tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 3, QHVI (tỉnh Lào Cai)
Tải về