image banner
Lào Cai 26° - 29°
Quyết định số 310/QĐ-SGTVTXD ngày 14/7/2023 việc công bố Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2023
công bố Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2023
Xem file đính kèm: Tải về
Pnquynh-SGTVTXD