image banner
Lào Cai 26° - 27°
Quyết định số 496/QĐ-SGTVTXD ngày 18/10/2023 việc công bố Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý III năm 2023
Chỉ số giá xây dựng công trình tỉnh Lào Cai tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý III năm 2023
Tải về

 

Tải về